Norbert Michalski “Lolek” , “Grom”

Materiał udostępniony za zgodą Autora Moje Dni z Żołnierzami Wyklętymi. Dziękujemy!
a
Dzień DCCXV (715): Norbert Michalski “Lolek” , “Grom”
a
Rozprawę sądową, na której zapadały wyroki śmierci potraktowano jako imprezę kulturalno-rozrywkową. Proces odbył się w Bydgoszczy w kinie „Pomorzanin”, na który sprzedawano bilety wstępu !!!
W ten sposób sądzono 17- letniego chłopaka …
Gdy czerwoni z Bydgoszczy mordowali Norberta Michalskiego, jemu brakowało kilku dni do 18-stki…
Precz z komuną !!!
Nasz Bohater urodził się 03.06.1928 w miejscowości Czamaninek (dzisiaj to wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie radziejowskim, w gminie Topólka). Był synem Władysława i Bronisławy.
W czasie okupacji niemieckiej był łącznikiem AK w Żmigrodzie pow. Jasło.
Z biogramu późniejszego dowódcy Jerzego Gadzinowskiego „Szarego” dowiadujemy się, że mieszkał w Izbicy Kujawskiej. Pod koniec wojny uczęszczał do Gimnazjum Ziemi Kujawskiej we Włocławku. Tu należał do szkolnych oddziałów „Pułku Ziemi Kujawskiej AK”. Niespełna 17-letni “Lolek” z kolegami 17- letnim Jerzym Gadzinowskim “Szarym” i 15-letnim Leszkiem Maciejewskim „Miniu” z Włocławka, opuszczają w maju 1945 roku mury szkolne. Miesiąc później w czerwcu nawiązują kontakt z innymi partyzantami w tym rejonie m.in. z Janem Wiśniewskim „Szreniawą” z Lubrańca i przy współpracy z nimi tworzą oddział zbrojny, który pół roku siał postrach u przedstawicieli nowej władzy.
Dowódcą oddziału zostaje Jerzy Gadzinowski “Szary”.
Od czerwca do października 1945 r. oddział funkcjonował w południowej części powiatów: Nieszawa i Włocławek w województwie bydgoskim i północnej części powiatów Koło i Konin w województwie poznańskim. Na krótko przed rozbiciem na początku listopada 1945 r. działał również w okolicach Łodzi. Najczęściej ukrywał się w lasach.
Partyzanci „Szarego” nie budowali bunkrów, tylko kwaterowali u poszczególnych indywidualnych gospodarzy. Mieli też kilka stałych kwater rozlokowanych w miejscowościach: Izbica Kujawska, pow. Koło (tartak, leśniczówki), Lasy Ślesińskie, pow. Konin, Lubraniec, Żurawice, Grójec, Koziejaty, pow. Włocławek (zabudowania rolników) oraz Torzewo, Janowice, pow. Nieszawa. W czasie pobytu partyzantów w zabudowaniach zaprzyjaźnionego rolnika oddział wystawiał posterunki – w dzień w ubraniu cywilnym z krótka bronią, w nocy na zewnątrz stawiano wartowników w mundurze wojskowym z bronią automatyczną. W sytuacjach, kiedy były potrzebne środki transportu, zatrzymywano np. samochód ciężarowy, (najczęściej w tym czasie należący do Rosjan) względnie nakazywano gospodarzom wydać podwody. Szoferom zarówno polskim jak i rosyjskim w podzięce za podwiezienie na miejsce rewanżowano się papierosami, wódką lub produktami żywnościowymi. Kontakt miedzy swymi grupami i placówkami utrzymywano poprzez łączników. Korzystano również z telefonów w agencjach pocztowych, a także z aparatów znajdujących się w posterunkach MO. Członkowie oddziału zdobywali uzbrojenie, środki materialne i finansowe w wyniku akcji rekwizycyjnych przeprowadzanych w instytucjach państwowych, spółdzielczych oraz u miejscowych młynarzy i rolników. Oddział „Szarego” przeprowadził ogółem kilkadziesiąt akcji. Były to przede wszystkim pobicia i rozbrojenia funkcjonariuszy MO, UB, rozbrojenia posterunków MO (19 razy), rekwizycje i wyroki śmierci wykonane na osobach, które zbyt gorliwie służyły nowej władzy.
Według Listy Wyklętych “Lolek” został aresztowany 04.11.1945. Dowódca “Szary” 13 listopada 1945 r. w Łodzi , wraz z kilkoma innymi partyzantami oddziału. Zostali aresztowany przez grupę operacyjną składającą się funkcjonariuszy UB z Włocławka i Łodzi.
Śledztwo prowadzone przez WUBP w Bydgoszczy przeciwko Gadzinowskiemu i żołnierzom oddziału m.in. naszemu Bohaterowi zamknięto 31 grudnia 1945 r.
Rozprawa, prowadzona przez WSO w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Bydgoszczy, odbyła się w dniach 21- 22 lutego 1946 r. Rozprawę sądową, na której zapadały wyroki śmierci potraktowano jako imprezę kulturalno-rozrywkową. Proces odbył się w Bydgoszczy w kinie „Pomorzanin”, na który sprzedawano bilety wstępu !!!
Wyrok wykonano 29 maja 1946 r. w Więzieniu Karno-Śledczym w Bydgoszczy. Tego samego dnia razem z nim rozstrzelano sześciu członków oddziału: dowódcę “Szarego”, 27-letniego Czesława Gortata, 19-letniego Lecha Marciniaka, 34-letniego Jana Mroczka, 21-letniego Franciszka Przygodzkiego oraz 34-letniego Wacława Urbańskiego.
Norbert Michalski “Lolek” , “Grom” za kilka dni obchodziłby 18-stkę …
a
Cześć i Chwała Bohaterom !!!
a
Adnotacja Autora: Na podstawie różnych źródeł IPN.
Tabliczka pamięci, na symbolicznym grobie na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej

Opublikuj w mediach społecznościowych

Scroll to Top