Kalendarium BP

STYCZEŃ:

I.03 – por. Leon Taraszkiewicz ps. „Jastrząb” (1925.05.13 – 1947.01.03) – rocznica śmierci, zmarł w wyniku odniesionych ran w miejscowości Siemień.

I.08 – kpt. Kazimierz Kamieński ps. “Huzar” (1919.01.08 – 1953.10.11) – rocznica urodzin

I.10 – Zbigniew Rostek ps. „Piotr” (1930.01.10 – 1952.03.10) – rocznica urodzin.

I.14 – Janusz Waluś – rocznica urodzin.

I.15 – kpt/mjr Henryk Antoni Flame ps. “Bartek” (1918.01.15 – 1947.12.01) – rocznica urodzin.

I.17 – Rocznica śmierci 5 członków oddziału Ryszarda Buczkowskiego ps. “Tarzan” (  – 23.09.1945)

         Wiśniewski Józef ps. “Wichura” (06.01.1914 – 17.01.1946)

         Dzwoniarek Jan ps. “Józek” (05.01.1923 – 17.01.1946)

         Kozłowski Jerzy (30.06.1925 – 17.01.1946)

         Lisiecki Roman ps. “Bernard” (01.01.1924 – 17.01.1946)

         Spryszyński Zdzisław Heronim ps. “Wojciechowski” (17.01.1912 – 17.01.1946)

I.18 – sierż. Wiktor Stryjewski ps. „Cacko” (1916.09.11 – 1951.01.18) – rocznica śmierci.

I.20 – Powrót Bydgoszczy do Macierzy (1919r.).

I.22 – Wybuch Powstania Styczniowego (1863r.).

I.22 – ppor. Edward Taraszkiewicz ps. „Żelazny” (1921.01.22 – 1951.10.06) – rocznica urodzin.

I.24 – mjr. Józef Gruss ps. “Stanisław” (1897.03.09 – 01.24.1969) – rocznica śmierci.

I.24 – „Wyzwolenie” Bydgoszczy przez Sowietów

I.25 – st. sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rój” (1925.01.25 – 1951.04.13/14) – rocznica urodzin.

 

LUTY

II.08 – mjr. Zygmunt Szendzielarz ps ”Łupaszka” (1910.03.12 – 1951.02.08) – rocznica śmierci, rozstrzelany w więzieniu mokotowskim na ul. Rakowickiej w Warszawie.

II.14 – Powołanie Armii Krajowej (1942r.).

II.16 – Zwycięstwo Powstania Wielkopolskiego (1918.12.27 – 1919.02.16).

II.18 – płk. Aleksander Krzyżanowski ps. “Wilk” (1895.02.18 – 1951.09.29) – rocznica urodzin.

II.19 – kpt. Stanisław Sojczyński ps. “Warszyc” (1910.03.30 – 1947.02.19) – rocznica śmierci, rozstrzelany w więzieniu w Łodzi.

II.20 – ppor. Anatol Radziwonik ps. ”Olech” (1916.02.20 – 1949.05.12) – rocznica urodzin.

II.22 – mjr. Józef Kuraś ps. ”Ogień” (1915.10.23 – 1947.02.22) – rocznica śmierci, okrążony w zasadzce popełnił samobójstwo.

II.24 – Generał brygady August Emil Fieldorf „Nil” (1895.03.20 – 1953.02.24) – rocznica śmierci, powieszony w więzieniu mokotowskim na ul. Rakowickiej w Warszawie.

 

MARZEC

III.01 – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

III.01 – W więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce.

III.06 –  mjr. Marian Bernaciak ps. „Orlik” (1917.03.06 – 1946.06.24) – rocznica urodzin.

III.07 – mjr. Hieronim Dekutowski ps. „Zapora” (1918.09.24 – 1949.03.07) – rocznica śmierci, rozstrzelany w więzieniu mokotowskim na ul. Rakowickiej w Warszawie.

III.09 – mjr. Józef Gruss ps. “Stanisław” (1897.03.09 – 01.24.1969) – rocznica urodzin.

III.10 – Zbigniew Rostek ps. „Piotr” (1930.01.10 – 1952.03.10) – rocznica śmierci, rozstrzelany w więzieniu w Bydgoszczy.

III.12 – mjr. Zygmunt Szendzielarz ps. ”Łupaszka” (1910.03.12 – 1951.02.08) – rocznica urodzin.

III.14 – ppor. Henryk Wieliczko ps. „Lufa” (1922.08.18 – 1949.03.14) – rocznica śmierci, rozstrzelany w więzieniu w Lublinie.

III.20 – Generał brygady August Emil Fieldorf „Nil” (1895.03.20 – 1953.02.24) – rocznica urodzin.

III.22 – ppor. Zdzisław Badocha ps. „Żelazny” (1925.03.22 – 1946.06.28) – rocznica urodzin.

III.23 – Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

 

KWIECIEŃ

IV.01 – ppor. Kazimierz Chmielowski ps. „Rekin” (1925.08.23 – 1950.04.01) – rocznica śmierci, rozstrzelany w więzieniu w Białymstoku.

IV.02 – Jan Paweł II – Papież Polak (1920.05.18 – 2005.04.02) – rocznica śmierci.

IV.10 – Katastrofa Smoleńska (2010) – śmierć Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz 95 osób.

IV.13 – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

IV.13/14 – st. sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rój” (1925.01.25 – 1951.04.13/14) – rocznica śmierci, poległ w walce w  miejscowości Szyszki.

IV.19 – Król Kazimierz Wielki lokował miasto Bydgoszcz na prawie maklemburskim.

IV.30 -„Dzień Pamięci o Majorze Hubalu” – rocznica śmierci, zginął w walce (1940).

 

MAJ

V.03 – Święto Konstytucji 3 Maja

V.11 – kpt. Gracjan Fróg ps.”Szczerbiec” (1911.12.08 – 1951.05.11) dowódca 3 Wileńskiej Brygady AK – rocznica śmierci, rozstrzelany w więzieniu mokotowskim na ul. Rakowickiej w Warszawie.

II.20 – ppor. Anatol Radziwonik ps. ”Olech” (1916.02.20 – 1949.05.12) – rocznica śmierci, zginął podczas próby przebicia się z obławy w miejscowości Raczkowszczyzna.

V.13 – por. Leon Taraszkiewicz ps. „Jastrząb” (1925.05.13 – 1947.01.03) – rocznica urodzin.

V.13 – rtm. Witold Pilecki (1901.05.13 – 1948.05.25) – rocznica urodzin.

V.16 – Henryk Sika ps. “Szakal” (1912.05.16 – 2000.11.27) – rocznica urodzin.

V.18 – Jan Paweł II – Papież Polak (1920.05.18 – 2005.04.02) – rocznica urodzin.

V.21 – kpt. Zdzisław Broński ps „Uskok” (1912.12.24 – 1949.05.21) – rocznica śmierci, otoczony rozerwał się granatem w bunkrze w m. Dąbrówka Polska.

V.25 – rtm. Witold Pilecki (1901.05.13 – 1948.05.25) – rocznica śmierci, rozstrzelany w więzieniu mokotowskim na ul. Rakowickiej w Warszawie.

V.29 – Jerzy Gadzinowski ps. „Szary” (1927.12.09 – 1946.05.29) – rocznica śmierci, rozstrzelany w więzieniu w Bydgoszczy.

V.30 – kpt. Stanisław Sojczyński ps. “Warszyc” (1910.03.30 – 1947.02.19) – rocznica urodzin.

 

CZERWIEC

VI.06 – Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk” (1904.06.06 – 1946.08.28) – rocznica urodzin.

VI.16 –  kpt. Jan Piwnik ps. „Ponury” (1912.08.31 – 1944.06.16) – rocznica śmierci, zginął w walce z Niemcami w miejscowości Jewłasze.

VI.22 – ppor. Zdzisław Badocha ps. „Żelazny” (1925.03.22 – 1946.06.28) – rocznica śmierci, zginął podczas próby wydostania się z obławy.

VI.24 – mjr. Marian Bernaciak ps. „Orlik” (1917.03.06 – 1946.06.24) – rocznica śmierci, zginął w zasadzce.

VI.27 – kpt. Władysław Łukasiuk ps. „Młot” (1906.02.16 – 1949.06.27) – rocznica śmierci, zginął zastrzelony przez podkomendnego Czesława Dybowskiego „Rejtana” w miejscowości Czaje-Wólka.

VI.28 – Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956.

 

LIPIEC

VII.04 – Józef Trojan ps. „J-3”, „Kruk” (1926.07.26 – 1946.07.04) – rocznica śmierci, zginął podczas obławy UB i MO w rodzinnej miejscowości Zielonka.

VII.11 – Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

VII.26 – Józef Trojan ps. „J-3”, „Kruk” (1926.07.26 – 1946.07.04) – rocznica urodzin.

 

SIERPIEŃ

VIII.01 – Wybuch Powstania Warszawskiego (01.08 – 03.10.1944).

VIII.15 – Cud nad Wisłą (1920r.).

VIII.18 – ppor. Henryk Wieliczko ps. „Lufa” (1922.08.18 – 1949.03.14) – rocznica urodzin.

VIII.20 – Rozpoczęła się inwazja Armii Czerwonej i wojsk układu Warszawskiego na Czechosłowację (1968r.).

VIII.23 – ppor. Kazimierz Chmielowski ps. „Rekin” (1925.08.23 – 1950.04.01) – rocznica urodzin.

VIII.28 – Danuta Siedzikówna ps. „Jnka” (1928.09.03 – 1946.08.28) i Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk” (1904.06.06 – 1946.08.28) – Rocznica śmierci, zamordowani w Gdańskim więzieniu.

VIII.31 – kpt. Jan Piwnik ps. „Ponury” (1912.08.31 – 1944.06.16) – rocznica urodzin.

 

WRZESIEŃ

IX.01 – Rozpoczęła się II Wojna Światowa (1939r.).

IX.03 – Danuta Siedzikówna ps. „Jnka” (1928.09.03 – 1946.08.28) – rocznica urodzin.

IX.11 – sierż. Wiktor Stryjewski ps. „Cacko” (1916.09.11 – 1951.01.18) – rocznica urodzin.

IX.17 – Agresja Sowietów na Polskę (1939r.).

IX.20 – Powołanie Narodowych Sił Zbrojnych (1942r.).

III.07 – mjr. Hieronim Dekutowski ps. „Zapora” (1918.09.24 – 1949.03.07) – rocznica urodzin.

IX.27 – Powołanie Polskiego Państwa Podziemnego (1939r.) i Służby Zwycięstwu Polski.

IX.29 – płk. Aleksander Krzyżanowski ps. “Wilk” (1895.02.18 – 1951.09.29) – rocznica śmierci, zmarł w więzieniu mokotowskim na ul. Rakowickiej w Warszawie.

 

PAŹDZIERNIK

X.03 – Zakończenie Powstania Warszawskiego (01.08 – 03.10.1944).

X.06 – ppor. Edward Taraszkiewicz ps. „Żelazny” (1921.01.22 – 1951.10.06) – rocznica śmierci, zginą w walce podczas obławy w miejscowości Zbereże.

X.11 – kpt. Kazimierz Kamieński ps. “Huzar” (1919.01.08 – 1953.10.11) – rocznica śmierci, zamordowany w więzieniu w Białymstoku.

X.23 – mjr. Józef Kuraś ps. ”Ogień” (1915.10.23 – 1947.02.22) – rocznica urodzin.

X.23 – Wybuch Powstania Węgierskiego (1956r.).

 

LISTOPAD

XI.01 – Święto Zmarłych.

XI.11 – Dzień Niepodległości.

XI.12 – ppor. Witold Milwid vel Tadeusz Wysocki ps „T-5”, „Todek” (1915.12.18 – 1949.11.12) – rocznica śmierci, rozstrzelany w więzieniu w Bydgoszczy.

XI.13 – Powołanie Związku Walki Zbrojnej.

XI.18 – Zniszczenie Zagłuszarki Radia Wolna Europa w Bydgoszczy.

XI.27 – Henryk Sika ps. “Szakal” (1912.05.16 – 2000.11.27) – rocznica śmierci.

XI.30 – kpt. Romuald Rajs ps. „Bury” (1913.11.30 – 1949.12.30) – rocznica urodzin.

 

GRUDZIEŃ

XII.01 – kpt/mjr Henryk Antoni Flame ps. “Bartek” (1918.01.15 – 1947.12.01) – rocznica śmierci.

XII.08 – kpt. Gracjan Fróg ps.”Szczerbiec” (1911.12.08 – 1951.05.11) dowódca 3 Wileńskiej Brygady AK – rocznica urodzin.

XII.09 – Jerzy Gadzinowski ps. „Szary” (1927.12.09 – 1946.05.29) – rocznica urodzin.

XII.13 – Rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w roku 1981.

XII.16 – Masakra górników w kopalni Wujek (1981r.).

XII.17 – Czarny Czwartek (1970r.) – wydarzenia w Szczecinie i Gdyni.

XII.18 – ppor. Witold Milwid vel Tadeusz Wysocki ps „T-5”, „Todek” (1915.12.18 – 1949.11.12) – rocznica urodzin.

XII.24 – kpt. Zdzisław Broński ps „Uskok” (1912.12.24 – 1949.05.21) – rocznica urodzin.

XII.27 – Wybuch Powstania Wielkopolskiego (1918.12.27 – 1919.02.16).

XII.30 – kpt. Romuald Rajs ps. „Bury” (1913.11.30 – 1949.12.30) – rocznica śmierci, zamordowany w więzieniu w Białymstoku.

Scroll to Top