Pamięć To Twarda Skała

Cmentarz przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy jest miejscem spoczynku wielu polskich Bohaterów. To na tej nekropolii spoczywają Polscy żołnierze września 1939 roku, Powstańcy Warszawscy 1944 roku oraz Żołnierze Wyklęci. Większością z tych mogił z racji szacunku dla przelanej w obronie naszej Ojczyzny krwi opiekują się Bydgoscy Patrioci. Dbamy aby na mogiłach był zawsze porządek, palimy światełka pamięci. Każdy z grobów oznaczony został brzozowym krzyżem z tabliczką informacyjną o Bohaterze, który znalazł tu doczesne miejsce.

Niedawno na na tymże cmentarzu komunalnym, którego administratorem z ramienia Urzędu Miasta jest firma Zieleń Miejska na niektórych mogiłach, w tym również żołnierzy AK pojawiły się naklejki informujące o konieczności pilnego kontaktu z administracją cmentarza. Skąd innąd wiemy, ze taka informacja może oznaczać tylko jedno, nieopłacone grobach przeznaczone do likwidacji.

Naklejki te, są ,,dziełem” naszych urzędników działających na polecenie włodarza miasta R.B. Czy to działanie jest celowe, czy może  wynika ze zwyklej urzędniczej bezduszności, a może jak to często bywa chodzi po prostu o kasę.  

Nie mogliśmy tej sprawy pozostawić samej sobie, gdyż zaniechanie w działaniu skończyłoby się zapewne likwidacją oznaczonych grobów, tak jak to stało się już z innymi mogiłami. Jako Stowarzyszenie nie posiadamy takich zasobów finansowych aby opłacić na kolejne lata te groby. W związku z tym, postanowiliśmy powalczyć o Pamięć o Polskich Bohaterach w inny sposób. 

Rozpoczęliśmy od próby uratowania mogiły zasłużonego dla Bydgoszczy fotografa, Piotra Wiszniewskiego. W tym, celu w dniu 17 lipca 2023r. wystosowaliśmy do Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Miasta Bydgoszczy pismo z prośbą o rozwiązanie tego problemu poprzez stałe zwolnienie z opłaty cmentarnej z uwagi na zasługi tego obywatela naszego miasta. W korespondencji szczegółowo przywołaliśmy życiorys artysty i jego osiągnięcia, które naszym zdaniem jednoznacznie wskazują jego upamiętnienie w postaci zachowania cmentarnej mogiły. Niestety mimo upływu ponad 2 miesięcy nie doczekaliśmy się na odpowiedź urzędników. Oczywiście nie zostawimy tej sprawy i będziemy się dalej upominać o Szacunek i Pamięć dla Tej osoby.


Kolejnym krokiem z naszej strony była interwencja w mediach lokalnych (Radio PiK, TVP Bydgoszcz). Po nagłośnieniu sprawy  dowiedzieliśmy się, że “są przepisy” obowiązujące już od 2019 roku o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Aby takie mogiły obronić przed likwidacją należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do Instytutu Pamięci Narodowej, który w przypadku uznania jego zasadności wciągnie te groby na ewidencję miejsc chronionych. 

Takie wnioski BYDGOSCY PATRIOCI złożyli i dotyczą one wszystkich Bohaterów spoczywających na cmentarzu przy ulicy Kcyńskiej. Teraz będziemy monitorować działania IPN w przedmiotowej sprawie i mobilizować pracowników Instytutu do wytężonej pracy dla Bohaterów i przyszłych pokoleń.

 

Wkrótce zajmiemy się ewidencją pozostałych miejsc pochówku naszych Bohaterów zlokalizowanych na innych nekropoliach.

NIGDY NIE POZWOLIMY NA NISZCZENIE I ZAKŁAMYWANIE NASZEJ HISTORII!!! CDN…

BP.

 

 
 

Opublikuj w mediach społecznościowych

Scroll to Top