LUFA, Żołnierz bez skazy.

74 lata temu 14 marca 1949 roku w więzieniu na Lubelskim Zamku
komuniści mordują kolejnego z Wielkich Polskich Bohaterów.  Ppor. cz.w.
Henryka Wieliczko ps „Lufa”.

CZEŚĆ MU I CHWAŁA NA WIEKI!!!

Z archiwum IPN

“Ppor. cz.w. Henryk Wieliczko „Lufa”

ur. 18 VIII 1922 w Wilnie.

Działalność partyzancką rozpoczął we wrześniu 1943 w oddziale
kpt. Wincentego Mroczkowskiego „Zapory”, pozostałego po rozbitym przez
partyzantkę sowiecką oddziale AK por. Antoniego Burzyńskiego „Kmicica”. W
szeregach 5 Brygady Wileńskiej AK walczył od początku jej istnienia,
uczestniczył w najważniejszych bitwach: z Niemcami – 31 I 1944 pod
Worzianami oraz partyzantką sowiecką – 2 II 1944 pod Radziuszami. Po
rozwiązaniu brygady 23 VII 1944 pod Porzeczem przedzierał się do Puszczy
Augustowskiej, gdzie mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” wyznaczył
koncentrację. Schwytany przez Sowietów, trafił do 6 batalionu zapasowego
II Armii „ludowego” WP formującego się w Dojlidach k. Białegostoku.
Tego samego dnia zdezerterował i dołączył do mjr. „Łupaszki”.

Wiosną 1945 objął stanowisko zastępcy dowódcy 4 szwadronu w
odtwarzanej na Białostocczyźnie 5 Brygadzie Wileńskiej AK. W trakcie
służby w brygadzie otrzymał awans do stopnia wachmistrza oraz Krzyż
Walecznych. Po drugim już rozwiązaniu brygady, we wrześniu 1945,
kontynuował działalność niepodległościową w szeregach patroli
dywersyjnych na Pomorzu. W końcu marca 1946 mjr „Łupaszka” powierzył mu
zadanie przedarcia się przez teren Warmii i Mazur na Białostocczyznę,
celem ściągnięcia na Pomorze zdemobilizowanych rok wcześniej żołnierzy 5
Brygady. Zebrawszy ochotników po raz drugi przemierzył samochodem teren
Warmii i Mazur, docierając do miejsca formowania brygady w okolicach
Sztumu. Po wykonaniu tej akcji niemal natychmiast „wyszedł w pole”;
najpierw dowodził pierwszym patrolem partyzanckim 5 Brygady Wileńskiej
AK na Pomorzu, a następnie 4 kadrowym szwadronem. Jego akcje cechował
dynamizm, umiejętność panowania nad rozwojem sytuacji oraz zdolność
podejmowania błyskawicznych decyzji. Dowodzony przez niego pododdział
był też zdecydowanie najruchliwszą jednostką wileńską na Pomorzu. Jako
jedyny przemierzył kilkakrotnie Warmię i Mazury, znacząc swój szlak
bojowy samymi sukcesami. Pododdział 5 Brygady jako jedyny dotrwał też do
amnestii 1947, kiedy to uległ samorozwiązaniu. Po demobilizacji 4
szwadronu ppor. Wieliczko pozostał w szeregach działającej na Podlasiu i
Białostocczyźnie 6 Brygady Wileńskiej AK.

Zadenuncjowany przez agenta UB, 26 VI 1948 został aresztowany na
stacji kolejowej w Siedlcach i postrzelony w trakcie próby ucieczki.
Mimo bardzo ciężkiego śledztwa w WUBP w Lublinie zachował niezwykle
godną postawę. Skazany na karę śmierci przez WSR w Lublinie, został
zamordowany 14 III 1949 w więzieniu na Zamku.”

Zakopany w dole śmierci przez komunistów… Odnaleziony został przez IPN w dniach 12-15 kwietnia 2021r. na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie. Godny pochówek Bohatera w asyście wojskowej odbył się w Lublinie w dniu 26 czerwca 2022r. Bydgoscy Patrioci towarzyszyli LUFIE w jego ostatniej drodze.

BP.

Opublikuj w mediach społecznościowych

Scroll to Top