Nemzeti ünnep !!! – Ria Ria Hungaria!!!

Dzisiaj swoje najważniejsze święto obchodzą nasi Bracia Węgrzy!!

Święto Narodowe Węgier obchodzone jest co roku 15 marca jako upamiętnienie wybuchu węgierskiej rewolucji narodowej w 1848 roku.

„Powstań Węgrze! Ojczyzna cię wzywa!” … tymi słowy najwybitniejszy poeta węgierski Sándor Petőfi poderwał Węgrów do walki o wolność!

Żądania rewolucjonistów zostały zebrane w 12 punktów zatytułowanych: Czego chce naród węgierski.

Niech zapanuje pokój, wolność i zgoda:
1. Domagamy się wolności prasy i zniesienia cenzury 
2. Niezależnego węgierskiego rządu w Buda-Peszcie
3. Zwoływania corocznego zgromadzenia narodowego w Peszcie 
4. Religijnej i cywilnej równości wobec prawa. 
5. Armii narodowej 
6. Równego rozkładania ciężarów podatkowych 
7. Zniesienie służebności gruntowych 
8. Sędziowie i sądy oparte o równą reprezentację prawną 
9. Bank narodowy 
10. Armia musi składać przysięgę na konstytucję. 
Przywieźć naszych żołnierzy do kraju, a obcych odesłać do domu. 
11. Uwolnić więźniów politycznych 
12. Unia [z Siedmiogrodem]

W walkach o wolność Węgier znaczący wpływ odegrali Polacy. Rewolucja węgierska 1848–1849 spotkała się z poparciem polskiego rządu narodowego na emigracji, a w walkach po stronie węgierskiej uczestniczył 3-tysięczny legion polski dowodzony przez Generała Józefa Wysockiego, który walczył do końca powstania i wyróżnił się w wielu trudnych bitwach.

Odrębny legion uformował Generał Józef Bem w Siedmiogrodzie. Legion wchodził w skład wojsk, które dzięki podjęciu niespodziewanej ofensywy zimowej w ciągu czterech miesięcy wyparły Austriaków. Bem zyskał dzięki temu wielką popularność wśród miejscowych Węgrów, Rumunów i Sasów.

Warto wspomnieć również fakt, że Generał Henryk Dembiński i Generał Józef Bem na poszczególnych etapach powstania pełnili zaszczytne funkcje naczelnego dowódcy wojsk węgierskich.

Po klęsce w bitwie pod Temeszwarem i kapitulacji Węgier 13 sierpnia 1849 ocalałe resztki Legionów Polskich, wraz z Bemem i Wysockim, znalazły schronienie w Turcji, licząc na rychły wybuch wojny turecko-rosyjskiej. Duża część legionistów, którym nie udało się przedostać do Turcji, doświadczyła bezlitosnego terroru ze strony Austriaków.

Węgierskie Powstanie upadło, ale narodził się duch narodowy i zacisnęły się więzi łączące nasze Narody!

Polak, Węgier – dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki, 
oba zuchy, oba żwawi, niech im Pan Bóg błogosławi.
Lengyel, magyar – két jó barát, Együtt harcol s issza borát, 
Vitéz s bátor mindkettője, Áldás szálljon mindkettőre.

BP.

Opublikuj w mediach społecznościowych

Scroll to Top