Władysław Kloc ps. „Żbik”

Materiał udostępniony za zgodą Autora Moje Dni z Żołnierzami Wyklętymi. Dziękujemy!

Dzień DCCLVIII (758): Władysław Kloc „Żbik”
 
Nasz Bohater urodził się 8.09.1914 w miejscowości Staromieście, pow. Rzeszów. Był synem Andrzeja i Anny z domu Hlanda.
Niestety nie wiemy nic o życiu “Żbika” przed wojną, jak też w trakcie okupacji. Nie wiemy też, w jaki sposób nasz Bohater znalazł się na terenie powiatu Wąbrzeźno (dzisiaj to województwo kujawsko-pomorskie).
Wiemy natomiast to, że pełnił funkcje dowódcze w oddziale Henryka Siwonia ps. „Ruczaj”. Do końca nie ma dowodów na przynależność oddziału “Ruczaja” do szerszych struktur. W różnych źródłach podaje się, że oddział był poakowski, ale także odnajdujemy ślady związane z NSZ. W jednym ze źródeł też jest podane, że oddział pod koniec działalności był związany ze strukturami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Oddział działał w latach 1945-1946 na terenie powiatów: wąbrzeskiego, grudziądzkiego, brodnickiego, toruńskiego. Głównym celem była ochrona miejscowej ludności przed działaniami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (UBP) i współpracownikami bezpieki oraz aktywistami komunistycznej PPR. Przed referendum oddział popierał PSL. W tym celu wspierał lokalnych działaczy, a nękał członków PPR, poprzez np. kary chłosty. Według aktu oskarżenia “Żbik” miał zastąpić „Ruczaja”, który zginął w czerwcu 1946 roku.
“Żbik” został aresztowany 16.07.1946 w miejscowości Jaworze, pow. Wąbrzeźno.
Nasz Bohater został skazany 05.08.1946 roku na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, na sesji wyjazdowej w Wąbrzeźnie. Tradycyjnie też orzeczono utratę praw publicznych i obywatelskich i praw honorowych na zawsze. Skład sądu to: przewodniczący – Wiercioch Ryszard, ławnicy – Lubiński Juliusz, Waldhaus Alojzy, prokurator – Sikorski Józef (WPR Bydgoszcz).
Naszego Bohatera czerwona zaraza zamordowała 13.08.1946 roku w Toruniu.
 
Cześć i Chwała Bohaterom !!!
 
Adnotacja Autora: Źródła różne IPN

Opublikuj w mediach społecznościowych

Scroll to Top