Konrad Daszkowski ps. “Luks”

Materiał udostępniony za zgodą Autora Moje Dni z Żołnierzami Wyklętymi. Dziękujemy!
 
Dzień DCCLIII (753): Konrad Daszkowski “Luks”
 
Konrad urodził się 31.03.1906, w Książkach, pow. wąbrzeski. Był synem Piotra i Anastazji z domu Zatorska.
“Luks” został dowódcą lokalnego oddziału niepodległościowego, podporządkowanego Henrykowi Siwoniowi ps. „Ruczaj”.
Do końca nie ma dowodów na przynależność oddziału “Ruczaja” do szerszych struktur. W różnych źródłach podaje się, że oddział był poakowski, ale także odnajdujemy ślady związane z NSZ. Oddział działał w latach 1945-1946 na terenie powiatów: wąbrzeskiego, grudziądzkiego, brodnickiego, toruńskiego. Głównym celem była ochrona miejscowej ludności przed działaniami UBP; współpracownikami bezpieki oraz aktywistami komunistycznej PPR. Przed referendum oddział popierał PSL. W tym celu wspierał lokalnych działaczy, a nękał członków PPR, poprzez np. kary chłosty. Z zarzutów postawionych “Luksowi” wynika, że nasz Bohater zlikwidował tez jednego z członków PPR.
Konrad został aresztowany 20.05.1946 w Książkach. Otrzymał zarzuty: “dowodzenie lokalnym oddziałem leśnym (w aktach sprawy jako oddział NSZ podporządkowany Henrykowi Siwoniowi ps. Ruczaj), zabójstwo (akta sprawy mówią o powodach osobistych, choć zastrzelony był aktywistą PPR), pobicie członków PPR, nielegalne posiadanie broni.”
Został skazany 18.10.1946 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, na sesji wyjazdowej w Grudziądzu, na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich na zawsze, przepadek mienia. Skład sędziowski to: przew. Lach Eugeniusz, ławnicy: Bobkowski Maksymilian, Szczeciak Stanisław, prokurator – Kessler Juliusz (WPR Bydgoszcz).
Prośba o łaskę została odrzucona.
Naszego Bohatera zamordowano 12.11.1946 w Grudziądzu.
 
Cześć i Chwała Bohaterom !!!
 
Adnotacja Autora: Źródła różne IPN

Opublikuj w mediach społecznościowych

Scroll to Top