Pogrzeb Ofiar Komunizmu – 26.IX.2021 – Bydgoszcz

Więcej na ten temat można przeczytać tu: Państwowy Pogrzeb Ofiar Komunizmu BP.