Urodziny Naszego Miasta

2020.04.19

19 kwietnia 1346 Kazimierz III Wielki lokował miasto Bydgoszcz na prawie magdeburskim. Na wschód od miasta oddzielony fosą (na miejscu dawnego grodu), król wzniósł okazały zamek, który stał się początkowo siedzibą królewskiego wnuka, księcia słupskiego Kazimierza, a następnie starostów bydgoskich.

Historia osadnictwa nad rzeką Brdą sięga zamierzchłych czasów epoki brązu. Znaczny jego rozwój w tym rejonie nastąpił w okresie rzymskim, co potwierdzają przeprowadzone badania archeologiczne. Miejscowa ludność posiadała szerokie kontakty handlowe z cesarstwem. Dogodne położenie osad i łatwa przeprawa przez Brdę wykorzystywane były wówczas przez kupców podróżujących traktem bursztynowym. To tu miejscu omijano Wisłę, przeprawiając się brodem przez Brdę. Według najnowszych badań, gród bydgoski, którego relikty odkrywane są do dziś, zbudowano w 1038.

BP.

Tu o historii Herbu Bydgoszczy

Opublikuj w mediach społecznościowych

Scroll to Top