Upamiętnienie Żołnierzy Wileńskiej AK

W dniu 27 listopada płk. Lidia Lwow-Eberle i Józef Olechnowicz odsłonili w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL tablicę poświęconą zamordowanym na Rakowieckiej żołnierzom wileńskiej Armii Krajowej:

ppłk. Antoniemu Olechnowiczowi „Pohoreckiemu”,

mjr. Zygmuntowi Szendzielarzowi „Łupaszce”,

ppor. Lucjanowi Minkiewiczowi „Wiktorowi”

kpt. Henrykowi Borowskiemu „Trzmielowi”.

Pod tablicą został umieszczony ryngraf przekazany do Muzeum na ręce jego Dyrektora Jacka Pawłowicza przez Bydgoskich Patriotów w podziękowaniu za zaangażowanie w walce o prawdę o Żołnierzach Wyklętych.

W uroczystości uczestniczył wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
99-letnia sanitariuszka 5 Brygady Wileńskiej AK zwiedziła dawny X Pawilon, w którym w czasach stalinowskich była więziona. Uroczystość poprzedziła Msza św. i wykład Tomasza Łabuszewskiego z warszawskiego IPN.

BP.

Zdjęcia otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Pana Jacka Piotr Filipczaka z RN Mazowsze.

Opublikuj w mediach społecznościowych

Scroll to Top