80 rocznica powołania Narodowej Organizacji Wojskowej

Jeszcze dobrze nie umilkły ostatnie wystrzały wojny obronnej w 1939 roku a działacze Stronnictwa Narodowego przystąpili do działalności konspiracyjnej. Na posiedzeniu, które odbyło się 13 października 1939 r. w Warszawie, powołali oni organizację wojskową pod nazwą Armia Narodowa. Po kilku zmianach nazwy (Armia Narodowa, Organizacja Wojskowa Stronnictwa Narodowego, Narodowe Oddziały Wojskowe) od lipca 1941 r. funkcjonowało ona jako Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW).

Przyczynami powołania odrębnej, niezależnej od Służby Zwycięstwu Polski organizacji militarnej były kwestie polityczne – przeciwstawienie się wpływom politycznym czynników oficjalnych w kraju, czyli SZP i potem ZWZ-AK.

NOW uznawała jedynie zwierzchnictwo władz RP i Naczelnego Wodza na uchodźstwie. Wydział Wojskowy Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego nadzorował w NOW sprawy polityczne, personalne i finansowe, natomiast politycy nie mieszali się w kwestie wojskowe.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !!!

BP.

Opublikuj w mediach społecznościowych

Scroll to Top