Nauczyciel szykanowany za poparcie “Strefy wolnej od LGBT”

Dzieją się rzeczy niebywałe, trąbiący o wolności słowa, tolerancji, miłości do bliźniego, kneblują usta głoszącym odmienne sobie idee i poglądy.