14 lutego… narodziny legendy

Dnia 14 lutego 1942 r.KalinaW ślad za moim rozkazem l.2926 z dnia 3 IX 1941 r.1. Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ – wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową” podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy2. Stanowisko Pana Generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej […]Naczelny WódzSikorskiGenerał broni     Przysięga żołnierzy Armii Krajowej …

14 lutego… narodziny legendy Read More »